Jan Ligthartschool Driecant

Dalemdreef 25 5035 LZ Tilburg

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Driecant

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Jan Ligthartschool Driecant.

Onze school is een Bijzonder Neutrale school. Dat wil zeggen: alle kinderen zijn hier in principe van harte welkom en er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, sekse en geaardheid. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Jan Ligthart was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Hij werd bekend als schoolhoofd van een lagere school in de Schilderswijk van Den Haag en als schrijver van artikelen en boeken. Zijn uitgangspunt was: “De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst”. Vanuit deze gedachte geven wij ons onderwijsvorm.

Missie

“Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen.”

Ambitie

Opbrengstgericht werken is langzamerhand een begrip met inhoud geworden. We zoeken naar een juiste balans tussen aandacht voor de cognitieve vakken en de creatieve en sociale vakken. Een kind moet zich goed voelen in zijn omgeving, dat bevordert zijn ontwikkeling. Naast het verbeteren van de prestaties stellen we voor onszelf ook doelen op het gebied van de sociaal/emotionele- en creatieve ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor de kinderen
  • Professionele leergemeenschap
  • Goed onderwijs alle kinderen
  • Hoge verwachtingen
  • Actieve betrokkenheid ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 01-10-2022 heeft onze school 295 leerlingen. De verwachting, gerelateerd aan de demografische gegevens van de wijk, is dat het aantal leerlingen de komende jaren zal teruglopen. 

De school bestaat uit 13 groepen in schooljaar 2023-2024, waaronder 2 Talentklassen van onze stichting Opmaatgroep. De leerlingen van Talent zijn niet meegenomen in bovenstaande telling, JL Driecant heeft dus 20-30 leerlingen meer. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Jan Ligthartschool Driecant werken we met een continurooster: er is sprake van 4 gelijke dagen en op vrijdagmiddag zijn onze leerlingen vrij. Door ons rooster blijven alle leerlingen iedere dag (behalve vrijdag) over, voor het overblijven wordt een beroep gedaan op ouders en leerkrachten die buiten lopen. 

Vanaf 08.15 uur gaan de deuren open. De kinderen en leerkrachten gaan dan naar de klassen. De leerkrachten en kinderen hebben tijdens de inloop de gelegenheid om elkaar iets te vertellen of te vragen of de ouders te laten zien waar ze mee bezig zijn. Om 08.25 uur starten de lessen. Tussen 11.30 en 12.30 zijn pauzes. Aan het einde van de schooldag lopen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. Daar geeft de leerkracht alle kinderen van zijn of haar groep een hand of een door de klas bedacht alternatief ter afsluiting van de dag.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven