Jan Ligthartschool Rendierhof

Professor Verbernelaan 5 5037 AD Tilburg

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool Rendierhof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij hechten waarde aan de feedback van onze leerlingen en zijn dan ook zeer tevreden met de 8 die ze geven aan het leef- en leerklimaat op school.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven