Basisschool Tiliander

Lange Nieuwstraat 189 5041 DB Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Tiliander
  • Schoolfoto van Basisschool Tiliander
  • Schoolfoto van Basisschool Tiliander
  • Schoolfoto van Basisschool Tiliander
  • Schoolfoto van Basisschool Tiliander

In het kort

Toelichting van de school

Tilliander is een basisschool waar kinderen zich in een rijke leeromgeving kunnen ontwikkelen. Ons bijzondere leerplan zorgt ervoor dat kinderen zich cognitief, creatief en sociaal kunnen ontwikkelen. Het ideaal van het vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot vrij denkende, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuur.

Voor meer informatie zie onze Website Tiliander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doel: Blijvende ontwikkeling
  • Leerstof is middel
  • Gemeenschapsvorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Kleuterklassen

maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.


Eerste klas gaan op dinsdag tot 14.45 uur naar school

Tweede klas gaan op dinsdag en donderdag tot 14.45 uur naar school

Derde t/m zesde klas en Peronniek gaan op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tot 14.45 uur naar school

   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven