Auris Florant

Visitandinenstraat 3 5042 CS Tilburg

Schoolfoto van Auris Florant

Het team

Toelichting van de school

Medewerkers van de ambulante diensten van Auris staan administratief ondergebracht bij de scholen voor (voortgezet)speciaal onderwijs. Dat geldt niet voor de leerlingen voor wie de dienstverlening bedoeld is. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld in de verhouding leerling:personeel. Personeelsaantallen worden daarom niet weergegeven

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven