SBO Zonnesteen

Generaal Smutslaan 11 5021 XA Tilburg

  • Schoolfoto van SBO Zonnesteen
  • Schoolfoto van SBO Zonnesteen
  • Schoolfoto van SBO Zonnesteen
  • Schoolfoto van SBO Zonnesteen
  • Schoolfoto van SBO Zonnesteen

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op het schoolvenster van SBO Zonnesteen.

SBO Zonnesteen is een basisschool voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren, opvoeding en/of gedrag. 

SBO Zonnesteen biedt betekenisvol onderwijs aan kinderen die zich op de reguliere basisschool niet optimaal ontwikkelen maar nog niet de intensieve ondersteuning van het Speciaal Onderwijs nodig hebben. 

SBO Zonnesteen werkt professioneel samen met alle betrokkenen (ouders/verzorgers, interne en externe experts,samenwerkingsverband) om kinderen te laten uitgroeien tot zelfstandige en ondernemende volwassenen die willen (blijven) leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht
  • structuur
  • tussenvoorziening
  • samen
  • opbrengsten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen eten op school.

Op de maandag, dinsdag en donderdagen eten de kinderen met hun leerkracht in de groep.

De onderbouw- en middenbouwgroepen eten van 12.00- 12.15 uur en gaan daarna 20 minuten buiten spelen.

De bovenbouwkinderen gaan eerst om 11.55 uur buiten spelen en eten daarna van 12.15- 12.30 uur in de groep.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Wij hebben veel contact met de BAO-scholen in ons voedingsgebied (zie algemeen: voedingsgebied).

De drie SBO's in Tilburg werken op intensieve manier samen en zijn in ontwikkeling om te komen tot één organisatie

Terug naar boven