Montessoribasisschool De Petteflet

Kamerikstraat 19 5045 TW Tilburg

  • Schoolfoto van Montessoribasisschool De Petteflet
  • Schoolfoto van Montessoribasisschool De Petteflet
  • Schoolfoto van Montessoribasisschool De Petteflet
  • Schoolfoto van Montessoribasisschool De Petteflet
  • Schoolfoto van Montessoribasisschool De Petteflet

In het kort

Toelichting van de school

Montessoribasisschool De Petteflet is een innovatieve montessoribasisschool. Wij werken vanuit de principes van Maria Montessori. Tegelijkertijd stemmen we ons onderwijs af op wat onze kinderen in de toekomst nodig hebben. We besteden veel aandacht aan de groei tot zelfstandigheid. We helpen kinderen het zelf te doen.

Kinderen hebben uiteenlopende talenten, behoeften en mogelijkheden, wij passen ons onderwijs hierop aan. We willen u graag kennis laten maken met onze kleinschalige school waar de leerling centraal staat. Het pedagogisch klimaat is warm, er hangt een rustige werksfeer en we hebben een prachtig gebouw met een mooie grote speelplaats. Maak gerust een afspraak voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Stimulerende omgeving
  • Goed pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een aantal leerlingen komt uit de directe omgeving van de school. Veel leerlingen komen uit de verschillende buurten van de Reeshof. Ook trekken we kinderen aan vanuit andere wijken in Tilburg, zelfs van buiten Tilburg. Ouders maken vaak een bewuste keuze voor onze school vanwege het montessoriconcept, het warm pedagogisch klimaat en/of de kleinschaligheid. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven