Basisschool de Zuidwester

Staringstraat 10 5025 TX Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool de Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool de Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool de Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool de Zuidwester
  • Schoolfoto van Basisschool de Zuidwester

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een passende school voor uw kind? Wilt u weten wat voor soort school wij zijn? Dan hebt u met deze schoolgids de juiste informatie in handen. Met deze gids nemen wij u mee op reis. Een reis van 8 jaar onderwijs.

De Zuidwester is een echte buurtschool met een duidelijke functie in de wijk. Ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker doet ertoe en wordt gezien en gehoord; wij zijn samen in verscheidenheid en zorgen voor elkaar. Als buurtschool werken wij vanuit een ‘all-in concept’, waarin we niet alleen fungeren als ontmoetingsplaats voor ouders, kinderen en wijkpartners, maar waarin er ook intensief wordt samengewerkt met alle betrokkenen in en buiten de wijk in het belang van het kind. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen een veilige plaats met een warm pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij kunnen groeien tot verantwoordelijke en(zelf)kritische mensen, die met een gevoel van respect en vertrouwen deel kunnen nemen aan onze steeds veranderende samenleving. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne en leerzame tijd toe op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • authentiek
  • solidair
  • openheid
  • vertrouwen
  • kwaliteit en samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zuidwester is in staat om kleine groepen te formeren.

Onze gemiddelde groepsgrootte is 19 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven