Basisschool De Triangel

Wassenaerlaan 38 5021 VS Tilburg

Schoolfoto van Basisschool De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zijn eigen talenten. Om deze talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen kent ieder kind zijn eigen uitdagingen. Samen met u zien wij het als onze taak om uw kind te helpen en te begeleiden bij het ontdekken en uitbouwen van zijn talenten en te stimuleren om uitdagingen aan te gaan.      

De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Op De Triangel spelen we hier op in door onze leerlingen optimaal op de toekomst voor te bereiden. Hierdoor verandert er regelmatig iets in het reilen en zeilen op onze school. We streven er naar al het goede te behouden en te verbeteren wat verbeterd kan worden.  

Namens het team van De Triangel nodig ik u graag uit voor een persoonlijke kennismaking bij ons op school. De koffie staat dagelijks klaar! 

Jasper Rodenberg
directeur De Triangel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Op basis van vertrouwen!
  • Uitdagende leeromgeving
  • Rust, structuur & fijne sfeer
  • Uitgaan van kansen
  • Van en met elkaar leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven