Basisschool Wandelbos

Auteurslaan 7 5044 MA Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Wandelbos

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Allereerst dank voor de moeite die u neemt om deze vragenlijst in te vullen. Als directeur vind ik het belangrijk om te weten hoe ouders over de school denken. Het beeld dat u heeft van de school kan immers anders zijn dan het beeld dat ik heb. 

De vragen die ik heb opgesteld gaan over de sfeer op de school, de begeleiding, het lesaanbod en de communicatie. Het is bij iedere vraag de bedoeling dat u aangeeft in welke mate u vindt dat dit van toepassing is (eens....oneens).

De resultaten van deze vragenlijsten wil ik gebruiken om de school verder te ontwikkelen. 

Hartelijk dank voor uw moeite.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Directeur Bs Wandelbos

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven