Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc

Le Bourgetstraat 21 5042 TG Tilburg

 • Spelen is een belangrijke pijler van ons ritmisch weekplan. Buiten spelen maar ook spelend leren en lerend spelen.
 • Hoe werkt de wind? Welke invloed heeft snelheid? Door de onderzoeken en te ervaren krijgen kinderen antwoorden op hun vragen.
 • Kinderen leren sprekend, spelend, werkend en vieren volgens een ritmisch weekplan.
 • De kring is een vast onderdeel van iedere klas voor instructie, ontmoeten, gesprek.
 • Samen vieren en jezelf presenteren is een vast onderdeel binnen onze school.

In het kort

Toelichting van de school

'Mensen zien groeien in een leerrijke omgeving.'


Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. We bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc is een kleinschalige school waarin iedereen werkt, speelt, viert en spreekt vanuit eigenheid. Wij durven onszelf te ontdekken en anders te zijn dan de rest. Vanuit de Community School-gedachte werken wij samen met partners aan een ononderbroken leer- en ontwikkellijn voor al onze kinderen in de wijk. Binnen deze visie komen de kinderen bij ons op school samen om te leren en te leven, om samen te groeien. ‘Vraag het de kinderen’ staat hierbij centraal en nemen we de omgeving mee die inspireert. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Community School
 • Jenaplanbasisschool
 • Mensen zien groeien
 • Stevige basis
 • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid is een belangrijk item. Niet alleen voor onze school maar voor de hele stichting Xpect Primair.

Onze externe Vertrouwenspersonen zijn
Mevr. J. De Fretes
Tel: 06-21293342

Dhr. A. Schoenmakers
Tel: 06-46052901

Xpect Primair is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), www.onderwijsgeschillen.nl

Voor de school geldt dat de jenaplanwerkwijze een gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert voor de sfeer op school. "Vraag het de kinderen" is een begrip. Dit betekent niet dat kinderen de baas zijn op school, maar wel dat kinderen serieus genomen worden in het gesprek over hoe dingen beter kunnen. Als kinderen zich veilig voelen komen zij tot ontwikkeling en kunnen zij hun talenten verzilveren.

Het bijgevoegde schoolveiligheidsplan maakt de verbinding tussen de diverse beleidsstukken die we op school hanteren waarin veiligheid en het stimuleren van actief burgerschap hand in hand gaan.

Terug naar boven