Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc

Le Bourgetstraat 21 5042 TG Tilburg

  • Spelen is een belangrijke pijler van ons ritmisch weekplan. Buiten spelen maar ook spelend leren en lerend spelen.
  • De school staat in een groene omgeving. We trekken er op uit om de natuur te ervaren en te onderzoeken.
  • Hoe werkt de wind? Welke invloed heeft snelheid?  Door de onderzoeken en te ervaren krijgen kinderen antwoorden op hun vragen.
  • De kring is een vast onderdeel van iedere klas voor instructie, ontmoeten, gesprek.

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen willen leren!

Dat is de openingszin van onze visie.

Daarmee zeggen we dat kinderen van binnen uit gedreven zijn om zich te ontwikkelen.

Het team heeft zich verbonden aan de intentie "mensen zien groeien". Dagelijks zijn de effecten daarvan te zien in een pro-actief handelen van de stamgroepleider naar het leerproces van kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Community School
  • Jenaplanbasisschool
  • Mensen zien groeien
  • Taal/lezen
  • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen schommelt licht maar is de laatste 10 jaren redelijk stabiel. Van 2015 tot en met 2017 was er een taalschool verbonden aan de school. Een voorziening voor nieuwkomers. Daardoor was er tijdelijk een stijging van het leerlingenaantal. We gaan wisselen van partner in Kinderdagopvang. Daardoor is er een tijdelijke stagnering in de toestroom van jonge kinderen en verwachten we aan het begin van schooljaar 2020-2021 een lichte daling.Volgend schooljaar wordt het aanbod van 0-6 jaar gerealiseerd. We starten dan ook de voorbereidingen voor een aanbod van 10-14 jaar. Het streven is dit in het schooljaar 2021-2022 te realiseren. We verwachten dat de Community School voor 0-14 jaar in schooljaar 2022-2023 helemaal in werking is. We willen doorgroeien naar maximaal 200 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen de middag is opvang op school mogelijk. Voor- en na schooltijd maken ouders zelf een keuze uit het aanbod in Tilburg. Opvang is mogelijk voor de voor- en naschoolse opvang en tijdens vrije dagen en vakantie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid is een belangrijk item. Niet alleen voor onze school maar voor de hele stichting Xpect Primair. In de bijlage treft u de gegevens aan van het bestuur, de beleidsterreinen waarover we uniforme afspraken hebben gemaakt.

Onze externe Vertrouwenspersonen zijn - Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342 of 06-52857571 - Dhr. H. Werger Tel: 06-48101109   

Voor de school geldt dat de jenaplanwerkwijze een gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert voor de sfeer op school. "Vraag het de kinderen" is een begrip. Dit betekent niet dat kinderen de baas zijn op school, maar wel dat kinderen serieus genomen worden in het gesprek over hoe dingen beter kunnen. Als kinderen zich veilig voelen komen zij tot ontwikkeling en kunnen zij hun talenten verzilveren.

Het bijgevoegde schoolveiligheidsplan maakt de verbinding tussen de diverse beleidsstukken die we op school hanteren waarin veiligheid en het stimuleren van actief burgerschap hand in hand gaan.

Terug naar boven