Basisschool De Vijf Hoeven

Hendrik van Tulderstraat 7 5046 NC Tilburg

Schoolfoto van Basisschool De Vijf Hoeven

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Vijf Hoeven, gezond in beweging!

Sportiefste school van Nederland

- Een kleinschalige school met een gezond en sportief karakter; iedere dag bewegingsonderwijs voor alle leerlingen.

- Servicegericht; een gratis flexibel continurooster.

- Betekenisvol, thematisch onderwijs.

- Vernieuwend taalonderwijs; werken aan taaldoelen in een professionele radiostudio.

- De basis op orde! Kansrijk voor elk individu

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezond
  • Kansrijk
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Gezond in beweging!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Vijf Hoeven heeft al enkele jaren een flexibel continurooster.

Kinderen mogen gratis op school overblijven. Wij gaan er vanuit dat leerlingen dit ook doen. Kiest uw kind er voor om toch liever thuis te gaan eten, dan mag dat.

Tijdens de middagpauze lunchen de kinderen 30 minuten onder leiding van twee overblijfouders per groep. Daarna wordt er door leerkrachten een ontspannen programma verzorgd waarbij kinderen de keuze kunnen maken uit legio activiteiten.
Kinderen kunnen dus zelf invulling geven aan de wijze waarop zij willen ontspannen tussen de middag. Deze activiteiten worden begeleid door onze leerkrachten. Je kunt hierbij denken aan: wetenschap en techniek, beweging, sport, handvaardigheid, dans enz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven