Basisschool Cleijn Hasselt

Hasseltstraat 198 5046 LP Tilburg

  • Schoolfoto van Basisschool Cleijn Hasselt
  • Schoolfoto van Basisschool Cleijn Hasselt

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Cleijn Hasselt in Tilburg!

  • Een school waar ondernemen en internationalisering belangrijk zijn.
  • Een kleinschalige buurtschool, waar iedereen gezien en gehoord wordt.
  • Waar leerlingen in stamgroepen én leerjaren zitten.
  • Waar Engels als tweede taal gegeven wordt.

Tot snel!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldburgers
  • Ondernemend
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven