Basisschool Aboe El-Chayr

Dirigentenlaan 27 5049 EA Tilburg

Schoolfoto van Basisschool Aboe El-Chayr

In het kort

Toelichting van de school

In 1992 is de islamitische basisschool Aboe el-Chayr in Tilburg opgericht vanwege de grote vraag naar basisonderwijs met een islamitische identiteit. Wij zijn de enige islamitische basisschool in de regio Tilburg.

Sinds juli 2012 zijn wij gevestigd in ons nieuwe schoolgebouw dat onze onderwijsvisie ondersteunt en past bij het moderne onderwijs dat wij bieden. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Tilburg, maar ook uit andere plaatsen in de regio vanwege onze regiofunctie. De ouders van onze leerlingen zijn afkomstig uit verschillende landen. De meeste leerlingen hebben wel de Nederlandse nationaliteit.

Op de teldatum van 1 februari 2023 telde onze school 317 leerlingen. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de nodige aandacht en begeleiding krijgen, streven wij naar een maximum groepsgrootte van ongeveer 25 leerlingen. In totaal hebben we 17 groepen, waarvan 5 kleutergroepen en de overige groepen verdeeld zijn in 2 klassen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Naastenliefde
  • rechtvaardigheid
  • Ihsaan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
313
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven