Openbare Basisschool Bibit

Millingenstraat 8 5045 JA Tilburg

 • Er is op onze school extra aandacht voor wetenschap en techniek. We hebben een eigen medialab.
 • We besteden extra aandacht aan dans, muziek, drama, creatieve vorming en literatuur.
 • Rondom de school is een natuurlijk schoolplein met allerlei mogelijkheden om te spelen en om natuurlessen te doen.
 • We besteden veel aandacht aan lezen. Niet alleen aan de vaardigheid, maar ook aan het plezier in lezen en wat lezen met je doet.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS Bibit. Hier is een inkijkje in onze school.

Bibit komt uit het Maleis en betekent letterlijk kweekplantje en figuurlijk een op te kweken jonge generatie. Ons motto is dan ook 'samen groeien'.

We willen een school zijn waar het kind

 • kan leren en spelen samen met andere kinderen
 • op allerlei manieren de mogelijkheid heeft de wereld te verkennen
 • uit kan groeien tot een mens met (zelf)vertrouwen en een positief-kritische kijk en houding ten opzichte van zichzelf, anderen en de samenleving
 • zichzelf kan zijn, eigen verantwoordelijkheid leert dragen en een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelt

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen groeien
 • High Performing School
 • Expliciete Directe Instructie
 • Kunst & Cultuur
 • Wetenschap & Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wijk Reeshof is constant in beweging. Dit heeft tot gevolg dat er veel verloop (vergrijzing en wijzigingen in gezin samenstelling) is in de wijk en dus ook op de scholen. Hoewel het aantal leerlingen daalt neemt het percentage kinderen dat op onze school zit toe.

Wij hebben geen wachtlijst voor vierjarigen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bibit werkt samen met de Buiten Schoolse Opvang van Kindercrèche: BSO Bibit. Voor schooltijd worden kinderen opgevangen in hun locatie aan de Nunspeetstraat. Na schooltijd gaan ze naar de inpandige kunst en cultuur BSO Bibit.

Ook bestaat op onze school de mogelijkheid om tegen betaling deel te nemen aan workshops verzorgd door onze eigen leerkrachten en/of mensen van buitenaf. We bieden o.a. tekenles, naaicursus, wetenschap & techniek cursus (door Mad Science) en musicalles (door Kakelbont).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven