OBS De Fonkel

Bemmelstraat 6 5043 BE Tilburg

  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel
  • Schoolfoto van OBS De Fonkel

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Fonkel (voorheen OBS Gesworen Hoek) is een kleine school in het oudste deel van de Reeshof, Tilburg. Een kleine school waar iedereen elkaar kent, een warm pedagogisch klimaat is en ieder kind gezien wordt.

We zijn een school waar vanuit een traditioneel concept eigentijds onderwijs wordt gegeven. De school is zijn onderwijs aan het aanpassen aan de veranderende doelgroep op de school: er is extra aandacht voor woordenschatonderwijs, lezen en burgerschap. Dit doen we door intensief samen te werken met KDV de Teddybeer, IMC basis en enkele onderwijsspecialisten.

En verder blijven we gewoon onszelf: een hele fijne school waar ieder kind zich goed kan ontwikkelen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • fijne, knusse school
  • hoge leeropbrengsten
  • persoonlijk contact
  • oog voor ieder kind
  • Peuteropvang, KDV, BSO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid staat hoog in het vaandel bij OBS de Fonkel: niet door er beleidsplannen en protocollen over te schrijven, maar het gewoon te doen.

Terug naar boven