Basisschool De Opstekker

Master Roordawei 1 A 8406 ES Tijnje

Schoolfoto van Basisschool De Opstekker

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school waarderen De Opstekker met een 8,2.
Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders waarderen de school met een ruim voldoende.

Met name de open sfeer in de school, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en de communicatie met de ouders wordt als positief ervaren.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven