Basisschool De Opstekker

Master Roordawei 1 A 8406 ES Tijnje

Schoolfoto van Basisschool De Opstekker

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een identiteitsrijke school. Een identiteitsrijke school houdt rekening met de samenleving waarin we leven. We willen dan ook een afspiegeling van de directe samenleving terugzien in de nieuwe school. 

De beste indruk krijgt u natuurlijk door op school langs te komen, bij ons te kijken en met ons te praten. U bent dan ook van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • identiteitsrijke dorpsschool
  • goede soc./peda. omgeving
  • een lerende organisatie
  • open communicatie
  • eigentijds lesaanbod/middelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een plattelandsschool.  
De schoolweging is 29,3.
Het leerlingaantal schommelt tussen 140 - 150 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven