Basisschool De Opstekker

Master Roordawei 1 A 8406 ES Tijnje

  • Het werken op de iPads is super leuk!!
  • Schoolfoto van Basisschool De Opstekker
  • Met de hele klas op de schommel!
  • Schoolfoto van Basisschool De Opstekker
  • Groep 5/6 op weg naar it Damshûs in Nij Beets. Onderweg picknicken.

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site kunt u allerlei gegevens vinden over onze school. We zijn trots op onze school en willen dit graag met u delen.

Ook op onze website www.depols.nl kunt u informatie vinden over ons onderwijs, de organisatie en allerlei praktische zaken.

Zoekt u een school voor uw kind(eren)? U bent van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding.
U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven