KC STip

Molenstraat 39 5866 AA Swolgen

Schoolfoto van KC STip

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij KC STip,

Onze school is gelegen in het groen, tussen de dorpen Swolgen en Tienray. Op ons kindcentrum komen kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. U vindt hier gegevens over de scores van de cito-eindtoets, de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs, het aantal leerlingen enz.

Wilt u meer weten over, ons kindcentrum,  kijk dan ook op onze website www.kcstip.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Inclusieve onderwijsgedachte
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Thematisch werken
  • Emotioneel welzijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven