KC STip

Bernadettelaan 12 5865 BJ Tienray

Schoolfoto van KC STip

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Mariaschool in Tienray

Onze school is een kleine, dynamische school. U vindt hier gegevens over de scores op de cito-eindtoets, de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs, het aantal leerlingen enz.

Wilt u meer weten over onze school, kijk dan ook op onze website www.mariaschool-tienray.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch werken
  • betrokkenheid
  • Zelfstandigheid
  • Autonomie
  • Lekker in je vel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven