Basisschool De Klaroen

Ds. Ulferslaan 29 3612 BH Tienhoven (Gem. Stichtse Vecht)

  • Door onze buitenlessen hebben de leerlingen nog meer zin in leren en naar school gaan.
  • Kinderen houden niet van stilzitten. Het is allang bewezen dat frisse lucht en beweging kinderen helpt om dingen beter te onthouden.
  • Door Vreedzame school programma en samenwerkend leren, kunnen alle kinderen op school goed met elkaar overweg.
  • Elke week staat de school in het teken van een goede karaktereigenschap zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.
  • We hebben een jong team leerkrachten dat houdt van actie en buitenzijn. We zorgen voor afwisseling, plezier en energie in het lesprogramma.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bezoek Inspectie van Onderwijs

Eens in de 4 jaar komt de inspecteur van Onderwijs langs op elke school.Goed functionerende scholen worden in het nieuwe inspectiekader gewaardeerd met een voldoende. Slechts 10 % van de scholen verdient de beoordeling GOED. Enkele citaten uit het rapport van de Klaroen:

- De kwaliteitszorg is sterk

- Het team kenmerkt zich door een professionele kwaliteitscultuur

- Opvallend is het eigenaarschap in het team en de bereidheid continue te werken aan verbetering

- Andere sterke punten zijn veiligheid en positief pedagogisch klimaat

- Leerlingen hebben hierin een belangrijke stem en bijdrage

- Sterk punt is de samenwerking met ouders en externe partners

Op basisschool Klaroen voldoen alle standaarden minstens aan de basiskwaliteit en op veel vlakken blinken we uit.

Citaat Hoofdinspecteur Arnold Jonk die bij de eindbeoordeling aanwezig was: ”De Klaroen mag trots zijn op de beoordeling ’goed’

want slechts 1 op de 10 scholen die door het Ministerie van Onderwijs wordt bezocht krijgt deze hoge beoordeling”.

Terug naar boven