Basisschool De Klaroen

Ds. Ulferslaan 29 3612 BH Tienhoven (Gem. Stichtse Vecht)

 • Door onze buitenlessen hebben de leerlingen nog meer zin in leren en naar school gaan.
 • Kinderen houden niet van stilzitten. Het is allang bewezen dat frisse lucht en beweging kinderen helpt om dingen beter te onthouden.
 • Door Vreedzame school programma en samenwerkend leren, kunnen alle kinderen op school goed met elkaar overweg.
 • Elke week staat de school in het teken van een goede karaktereigenschap zoals bijvoorbeeld doorzettingsvermogen.
 • De kinderen van de Klaroen 
geven de school een cijfer bij de jaarlijkse tevredenheids enquête 9. Elke school heeft er 1, vraag ernaar!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Klaroen. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Meer tijd om echt les te geven
 • Meer aandacht voor ieder kind
 • Meer ruimte om te ontdekken
 • Het grote voordeel van een
 • kleine school & kleine klas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Klaroen Tienhoven is een kleine school met kleine klassen.

Zowel de leerlingen als ouders voelen zich er snel thuis. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor lunch opvang en naschoolse opvang werken wij met Eigen&wijzer. Lunch opvang is op school in Tienhoven.

Voor naschoolse opvang en activiteiten worden de kinderen opgehaald met een busje van Eigen&wijzer. De leerlingen worden naar onze andere locatie in Maarssen gebracht. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven