OBS Tiendeveen

Molenweg 4b 7936 PB Tiendeveen (Gem. Hoogeveen)

  • We leren spelen op de ukelele.
  • Dagelijks lopen we de Daily Run.
  • Tijdens Talentenuur werken we in de schooltuin.
  • We spelen op cajons.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof of verlof om een andere reden vraagt de school via de Vervangingsmanager vervanging voor de betreffende dagen aan. Bijeen heeft eigen invalleerkrachten in dienst en beschikt daarnaast over een bestand van mogelijk beschikbare invalkrachten. Bij het niet beschikbaar zijn van invallers wordt gezocht naar interne mogelijkheden, zoals leerkrachten vragen om extra te werken of groepen te combineren. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Driesprong biedt basiszorg en breedtezorg aan. 

Basiszorg is de zorg die de school zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen. Onder de basiszorg vallen ook de maatregelen van de school die open staan voor alle leerlingen, zoals het bieden van pre-teaching en de begeleiding en coaching van de leerkrachten door de intern begeleider.

Breedtezorg is de zorg om de school heen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om ambulante begeleiders uit het speciaal (basis)onderwijs, gespecialiseerde collega-leraren van andere scholen, deskundigen uit het (school)maatschappelijk werk.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven