OBS Tiendeveen

Molenweg 4b 7936 PB Tiendeveen (Gem. Hoogeveen)

  • We leren spelen op de ukelele.
  • Dagelijks lopen we de Daily Run.
  • Tijdens Talentenuur werken we in de schooltuin.
  • We spelen op cajons.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Tiendeveen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Onze school ligt vooraan in het dorp op een mooie en rustige locatie en is onderdeel van het multifunctioneel centrum. De school is voor alle kinderen goed bereikbaar, zowel op de fiets als lopend. Tevens is er bij de school voldoende parkeergelegenheid. Het schoolplein is ingericht met een diverse speeltoestellen en een zandbak. De kinderen maken tijdens de pauze met veel plezier gebruik van het voetbalveld van VV Tiendeveen. De school telt ongeveer 40 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 3 groepen: de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. In totaal werken er 9 medewerkers op school: 5 leerkrachten, de teamondersteuner, IB-er, vakleerkracht gym en de directeur.

Ons onderwijs is er op gericht dat de kinderen een voor hen zo hoog mogelijk leerresultaat halen in een veilige, respectvolle leef- en werkomgeving. Daarbij richten we ons op de brede ontwikkeling. We leren kinderen hun eigen mogelijkheden en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten in een uitdagende en rijke leeromgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige school
  • Kleinschalige locatie
  • Vreedzame school
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • De beste basis voor uw kind!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
38
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven