De Bataaf

Aardbeivlinder 60 4007 HB Tiel

  • De Bataaf maakt samen met KDV/BSO KaKa en wijkvereniging Passewaaij deel uit van De Stater.
  • De speelpleinen lokken beweging uit en sociaal spel. Er is voldoende ruimte voor  bewegend leren.
  • In elke unit zijn de verschillende werkplekken rijk ingericht met uitdagende ontwikkelingsmaterialen.
  • In de units zijn plekken waar je alleen of samen werkt.
  • De bibliotheek heeft een belangrijke, centrale in ons gebouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Bataaf is een KiVa-school.
We willen voor de kinderen een veilige school zijn en blijven. Om de sociale veiligheid op school te vergroten is onze aanpak, o.a. door een positieve benadering, verder uitgebreid met de KiVa-methode, een modern anti-pestprogramma. Twee keer per jaar wordt een leerlingenvragenlijst afgenomen bij de kinderen van unit 2 & 3. De resultaten van deze vragenlijst wordt geanalyseerd door de leerkrachten en het KiVateam. Waar nodig wordt een plan van aanpak geschreven en uitgevoerd. 
De resultaten van de KiVa-vragenlijst en die van Vensters komen overeen en zijn naar tevredenheid.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête Oudertevredenheid is kort na de tweede lockdownperiode afgenomen. De Bataaf is in januari 2021 verhuisd naar een nieuw schoolgebouw. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn ouders nog niet in het gebouw geweest en vindt communicatie voornamelijk online plaats via (beeld-)bellen en mail. Zodra de schooldeuren weer geopend zijn voor iedereen, wordt het persoonlijkere contact weer opgepakt.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven