De Bataaf

Aardbeivlinder 60 4007 HB Tiel

  • De Bataaf maakt samen met KDV/BSO KaKa en wijkvereniging Passewaaij deel uit van De Stater.
  • De speelpleinen lokken beweging uit en sociaal spel. Er is voldoende ruimte voor  bewegend leren.
  • In elke unit zijn de verschillende werkplekken rijk ingericht met uitdagende ontwikkelingsmaterialen.
  • In de units zijn plekken waar je alleen of samen werkt.
  • De bibliotheek heeft een belangrijke, centrale plek in ons gebouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Bataaf is een KiVa-school.
We willen voor de kinderen een veilige school zijn en blijven. Om de sociale veiligheid op school te vergroten is onze aanpak, o.a. door een positieve benadering, verder uitgebreid met de KiVa-methode, een modern anti-pestprogramma. Twee keer per jaar wordt een leerlingenvragenlijst afgenomen bij de kinderen van unit 2 & 3. De resultaten van deze vragenlijst wordt geanalyseerd door de leerkrachten en het KiVateam. Waar nodig wordt een plan van aanpak geschreven en uitgevoerd. 
De resultaten van de KiVa-vragenlijst en die van Vensters komen overeen en zijn naar tevredenheid.
Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête Oudertevredenheid is in februari 2023 afgenomen. De Bataaf is in januari 2021 verhuisd naar een nieuw schoolgebouw, maar ouders konden -vanwege de COVID-19 maatregelen- een lange tijd niet in het gebouw. Gelukkig zijn de schooldeuren weer geopend voor iedereen geopend en is het persoonlijkere contact weer opgepakt.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven