De Achtbaan

Meeslaan 23 4005 VP Tiel

Sinds mei 2013 is De Achtbaan gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 waarderen hun welbevinden, de fysieke en sociale veiligheid en de aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid met een gemiddelde van 8.1. Met name het onderdeel aantasting van de sociale en fysieke veiligheid scoort een hoog cijfer, namelijk een 8,9. Voor sociale en fysieke veiligheid staat er een score van 8.2 en voor het welbevinden wordt een 7.3 gescoord. Dit betekent dat leerlingen weinig ervaren dat zij aangetast worden in hun sociale en fysieke veiligheid. 

Als school blijven wij deze gegevens goed monitoren en streven wij naar een veilig en fijn klimaat voor alle leerlingen.
Indien het noodzakelijk blijkt te zijn dat een groep op sociaal emotioneel en veiligheid gebied meer nodig heeft dan de reguliere aanpak, maken wij ook gebruik van specialistische expertise. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats bij alle ouders van de school.
De resultaten van deze meting (december 2020) leest u bij "bekijken vragen en antwoorden".
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven