De Achtbaan

Meeslaan 23 4005 VP Tiel

Sinds mei 2013 is De Achtbaan gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Achtbaan.

De Achtbaan staat voor:

 • Creativiteit: We dagen leerlingen uit om creatief te denken en te handelen
 • Leren: We geven goed en doelgericht onderwijs, waarbij elk kind in ontwikkeling is en blijft
 • Taal- en Leesonderwijs: We hebben specifieke deskundigheid op het gebied van taal en lezen
 • Thematisch werken: Op school wordt er gericht thematisch gewerkt.
 • Zorg: We bieden passende zorg binnen de mogelijkheden van de school
 • Welbevinden: Op school heerst een veilige en goede sfeer

De meetbare gegevens zijn afkomstig van de Inspectie en DUO. De toelichtingen zijn door de school bijgevoegd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Betrokkenheid
 • Duidelijke structuur en regels
 • Creativiteit
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Achtbaan is het aantal leerlingen in de afgelopen jaren gestegen. Op dit moment bezoeken 241 leerlingen onze school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid vinden wij enorm belangrijk. Op onze school zijn daarom verschillende personen die zich bezighouden met de veiligheid, waaronder een pestcoördinator, aandachtsfunctionaris en een vertrouwenspersoon (zowel vanuit de personeelsgeleding als vanuit de ouder geleding).

Daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon van de GGD Gelderland-Zuid beschikbaar. Wilt u als ouder een beroep om deze externe vertrouwenspersoon, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088-144 71 11 (op werkdagen van 08.00-12.00 uur en van 12.30 - 16.30 uur. Via deze link vindt u verdere info: https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/scholen/richtlijnen-en-formulieren/vertrouwenspersoon/ 

Terug naar boven