De Achtbaan

Meeslaan 23 4005 VP Tiel

Sinds mei 2013 is De Achtbaan gevestigd in een prachtig nieuw schoolgebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool De Achtbaan.

De Achtbaan staat voor:

  • Creativiteit: We dagen kinderen uit om creatief te denken en te handelen
  • Leren: We geven goed en doelgericht onderwijs, waarbij elk kind in ontwikkeling is en blijft
  • Taal- en Leesonderwijs: We hebben specifieke deskundigheid op het gebied van taal en lezen
  • Zorg: We bieden passende zorg binnen de mogelijkheden van de school
  • Welbevinden: Op school heerst een veilige en goede sfeer

De meetbare gegevens zijn afkomstig van de Inspectie en DUO. De toelichtingen zijn door de school bijgevoegd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creatief in Leren
  • Ieder kind zijn eigen talent
  • Vertrouwen en respect
  • Duidelijke structuur en regels
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Landelijk gezien daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Op De Achtbaan blijft het leerlingenaantal stabiel. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven