Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Predikbroedersweg 1 4003 AL Tiel

Hoofdingang van de school aan de Priorlaan.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als bijlage is de samenvatting opgenomen van de meest recente leerlingtevredenheidspeiling, met inbegrip van de meting sociale veiligheid. De volledige rapportage is op te vragen bij de directie van de school. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eens per twee jaar worden de ouders van basisschool de Dagobert bevraagd over de ontwikkelingen, de veiligheid en de onderwijskwaliteit op school. In de bijlage vindt u de samenvatting van de meest recente peiling. Voor inzage van de gehele rapportage verwijzen we u naar de directie van de school.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven