Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Predikbroedersweg 1 4003 AL Tiel

Hoofdingang van de school aan de Priorlaan.

In het kort

Toelichting van de school

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u relevante gegevens over onze school en op deze site is tevens onze schoolgids te downloaden. We verwijzen u naar onze website www.dagobertschool.nl voor aanvullende informatie en/of schooldocumenten. Uiteraard kunt u contact opnemen met school voor vragen en informatie. 

Basisschool De Dagobert zit samen met 2 andere scholen op het scholeneiland Kloosterbuurt. Ongeveer 275 kinderen genieten onderwijs op onze school in een leerstofjaarklassensysteem.

Vriendelijke groet,
Heleen Jansen

directie basisschool De Dagobert

De Dagobert: Een goede basis.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren
  • Structuur
  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het hoofdgebouw zijn 11 groepen gehuisvest. Twee groepen zijn gevestigd in het gebouw naast de Dagobert. Dit is de oude Margrietschool.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen de SKOR en de school wordt gewerkt met een klachtcontactpersoon. Op de school is een klachtcontactpersoon aanwezig voor de teamleden en voor de ouders.
Voor de Dagobert is dit Susanne Rodenberg.

De school kent een externe vertrouwenspersoon vanuit de GGD Gelderland Zuid. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer:088-144 71 11 (op werkdagen van 08.00-12.00 uur en van 12.30-16.30 uur).

Terug naar boven