Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Predikbroedersweg 1 4003 AL Tiel

Hoofdingang van de school aan de Priorlaan.

In het kort

Toelichting van de school

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u relevante gegevens over onze school en op deze site is tevens onze schoolgids te downloaden. We verwijzen u naar onze website www.dagobertschool.nl voor aanvullende informatie en/of schooldocumenten. Uiteraard kunt u contact opnemen met school voor vragen en informatie. 

Basisschool De Dagobert zit samen met 2 andere scholen op het scholeneiland Kloosterbuurt. Ongeveer 275 kinderen genieten onderwijs op onze school in een leerstofjaarklassensysteem.

Vriendelijke groet,
Heleen Jansen

directie basisschool De Dagobert

De Dagobert: Een goede basis.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren
  • Structuur
  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het hoofdgebouw zijn 11 groepen gehuisvest. Twee groepen zijn gevestigd in het gebouw naast de Dagobert. Dit is de oude Margrietschool.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Heb je zorgen of klachten over grensoverschrijdend of ongewenst gedrag op school? Bijvoorbeeld (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie of radicalisering? Neem dan contact op met de onafhankelijke interne vertrouwenspersoon of met de externe vertrouwenspersoon van de GGD.

Voor de Dagobert is de interne vertrouwenspersoon Stefanie van de Kerkhof.

Externe vertrouwenspersoon: Jan Landewaard (ARBO Unie) Ellen van Est (GGD)

De externe vertrouwenspersoon kunt u benaderen voor vragen en opmerkingen op het gebied van seksuele intimidatie en ernstige vormen van discriminatie, agressie en geweld. In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kunt u hiervoor niet terecht bij de groepsleerkracht of directie dan kunt u contact opnemen met de hiertoe opgeleide contactpersoon. Iedere SKOR- school heeft een externe vertrouwenspersoon die goed zijn/worden toegerust om adequaat te reageren bij problemen op het gebied van (seksuele) intimidatie en ernstige vormen van pesten en agressiviteit. Deze externe vertrouwenspersoon handelen zelfstandig en niet namens het bestuur of de directie en zullen zeer zorgvuldig omgaan met de privacybewaking. Voor de ouders en kinderen is een deskundige benoemd vanuit de GGD Gelderland Zuid, voor de leerkrachten is een deskundige beschikbaar vanuit de “Arbo-dienst Dordrecht”.GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel. (telefoon 088 144 73 00), Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen.

Terug naar boven