De Hertog

Hertog Reinaldlaan 80 4001 RC Tiel

Schoolfoto van De Hertog

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren zijn, naast de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, speerpunten bij ons op school. 
Vanwege de specifieke problematiek van de leerlingen bij onderwijs entrea lindenhout besteden we hier veel aandacht aan. We proberen leerlingen uitleg te geven en/of te helpen bij het interpreteren van informatie. Wij meten de sociale opbrengsten met de SCOL, om ook deze ontwikkeling bij leerlingen nauwgezet te kunnen volgen en doelgericht en in stappen vorm te geven. We ondersteunen ons personeel voortdurend in het ontwikkelen van hun vaardigheden om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden.
Onderwijs entrea lindenhout zet veiligheid als onderwerp centraal. Alle medewerkers werken volgens de RADAR-methode en sinds oktober 2016 hebben wij het vignet 'welbevinden en sociale veiligheid' van de Gezonde school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden en veiligheid
  • Leren leren
  • Sociaal en emotioneel

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

De overgang van een leerling naar het voortgezet onderwijs bereiden we zorgvuldig voor. In het ontwikkelingsperspectiefplan van een leerling kunnen ouders het verwachte uitstroomniveau van hun kind volgen. We nemen daarin, naast de CITO-scores, ook het gedrag en de resultaten van het werk in de klas steeds mee. 
Met een informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8 geven we uitleg over het traject richting voortgezet onderwijs. In november van groep 8 krijgen ouders het (voorlopig) advies voor hun kind, zodat zij zich kunnen oriënteren op een passende school. Over welke school passend is denken wij graag mee. In februari volgt nog een oudergesprek, in de meeste gevallen is het advies dan gelijk aan het advies dat in november is gegeven. 

Leerlingen stromen vaak uit naar een school in de buurt van hun woonplaats. Hierdoor hebben wij in de brede regio goed zicht op het schoolaanbod en de mogelijkheden die zij hebben om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Met deze kennis zoeken wij, samen met ouders, naar een passende school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. 
Onze leerlingen stromen over het algemeen door naar VMBO (diverse deelvormen), HAVO of een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Meer informatie over de mogelijkheden voor voortgezet onderwijs in Tiel of omgeving, kunt u vinden in de gids die de gemeente jaarlijks rond december uitgeeft. Een overzicht van onze onderwijsresultaten kunt u vinden op onze website.

Soms stromen leerlingen ook tussentijds uit, eerder dan groep 8. Zij gaan dan naar het regulier basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs. Wij willen uw kind en de nieuwe school tijdens de overgangsperiode waar nodig begeleiden.

Voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs, krijgen scholen informatie van ons en geven we graag een warme overdracht.
Elke keer als wij het ontwikkelingsperspectief evalueren bekijken wij ook of onze school nog de meest passende plek is of dat terugplaatsing naar het regulier onderwijs mogelijk is. 

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven