De Hertog

Hertog Reinaldlaan 80 4001 RC Tiel

Schoolfoto van De Hertog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Hertog.
Sommige kinderen komen op de basisschool niet tot hun recht, ondanks goede zorg en begeleiding. Omdat ze in zichzelf gekeerd, druk of angstig zijn, omdat ze moeilijk contact maken met andere kinderen of weigeren naar school te gaan, of omdat ze niet kunnen functioneren in een grote groep en als gevolg van gedragsproblemen het tempo niet kunnen bijhouden. De Hertog is er speciaal voor deze kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Wij bieden hen speciaal onderwijs op maat. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zo thuisnabij mogelijk
  • We laten niemand wachten
  • We gaan voor een groter gewoon
  • We doen het samen
  • De relatie als kloppend hart

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op locatie De Hertog in Tiel zitten leerlingen in groep 1 t/m 8 met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf gelijke dagenmodel, waardoor tussenschoolse opvang niet nodig is.
Reguliere opvang voor en na schooltijd en in schoolvakanties is niet verbonden aan onze school. Vaak gaan leerlingen naar buitenschoolse opvang in hun woonplaats. 
Vanaf 8.15 uur openen we de deuren voor de leerlingen, om 8.30 uur starten we met de lessen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het thema welbevinden hebben wij sinds april 2018 het vignet van de gezonde school behaald.
Voor het thema relaties en seksualiteit hebben wij het gezonde school certificaat sinds juni 2019. 
Het vignet voor het thema Bewegen en Sport hebben we sinds december 2018 en het vignet Voeding sinds juli 2019. 


Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Hertog biedt speciaal onderwijs en heeft daarom veel contact met de andere scholen in de regio. Zowel regulier onderwijs als speciaal (basis)onderwijs (s(b)o) en zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Dit gaat vooral over doorverwijzing en terugverwijzing van leerlingen.

Terug naar boven