Openbare Basisschool de Regenboog

Mr. Rinkstraat 19 4005 VH Tiel

  • null
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Regenboog
  • Elke maand hebben wij een maandviering waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
  • De school is van en voor de wijk! Onze leerlingen dragen een steentje bij door regelmatig het zwerfafval in de wijk op te ruimen.
  • De Regenboog is een vreedzame school. Wij werken met leerlingmediatoren die andere leerlingen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de SchoolVenster pagina van Openbare Basisschool de Regenboog in Tiel. Onze school is een mooie, kleine en gezonde school in Tiel-Oost.

Wij staan voor:

- goed onderwijs

- een persoonlijke benadering van kinderen en hun ouders

- expliciete aandacht voor (ouder)betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid

- een rustige, veilige en gestructureerde omgeving

- aandacht voor creativiteit ziet u terug in onze maandvieringen en wekelijkse muzieklessen.

Nieuwsgierig? Kijkt u alvast op onze website. U en uw kind zijn van harte welkom om te komen kijken!

Dagmar Hildebrand

Directeur Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleinschalig
  • betrokken en laagdrempelig
  • onderwijskwaliteit
  • aandacht voor ouders
  • pedagogisch sterk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals u in de onderstaande grafieken kunt zien is de Regenboog een relatief kleine school.

We hebben een gemiddelde groepsgrootte van 22 leerlingen.

In groep 1 t/m 6 worden de groepsleerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven