Openbare Basisschool de Regenboog

Mr. Rinkstraat 19 4005 VH Tiel

 • null
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Regenboog
 • Elke maand hebben wij een maandviering waar kinderen hun talenten kunnen laten zien. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
 • De school is van en voor de wijk! Onze leerlingen dragen een steentje bij door regelmatig het zwerfafval in de wijk op te ruimen.
 • De Regenboog is een vreedzame school. Wij werken met leerlingmediatoren die andere leerlingen kunnen helpen bij het oplossen van conflicten.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de SchoolVenster pagina van Openbare Basisschool de Regenboog in Tiel. Onze school is een mooie, kleine en gezonde school in Tiel-Oost.

Wij staan voor:

- goed onderwijs

- een persoonlijke benadering van kinderen en hun ouders

- expliciete aandacht voor (ouder)betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid

- een rustige, veilige en gestructureerde omgeving

- aandacht voor creativiteit ziet u terug in onze maandvieringen en wekelijkse muzieklessen.

Nieuwsgierig? Kijkt u alvast op onze website. U en uw kind zijn van harte welkom om te komen kijken!

Team Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • kleinschalig
 • betrokken en laagdrempelig
 • onderwijskwaliteit
 • aandacht voor ouders
 • pedagogisch sterk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog heet ongeveer 126 leerlingen op school met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen.

In alle groepen worden de groepsleerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten en/of een leerkrachtondersteuner.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • Een anti-pest coördinator is het aanspreekpunt bij pestgedrag. Brengt de situatie in kaart en onderzoekt welke acties er mogelijk zijn om het pestsituatie op te lossen. Begeleidt de leerling en hun ouders in het traject, biedt nazorg en verwijst eventueel naar andere instanties. Juf Karin is er op ma, di en vrij.
 • Een vertrouwenspersoon is een persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. De vertrouwenspersoon is er onder meer voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en voor het verwijzen naar professionele hulpverleners. Juf Susan is aanwezig op ma, do en vrij. 

Terug naar boven