Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet

Predikbroedersweg 3 4003 AL Tiel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prinses Margriet

In het kort

Toelichting van de school

“Ontdek je succes!”  is ons motto.

Omdat we vinden dat elk kind succes kan hebben. De een heeft succes met taal. De ander met rekenen. Weer een ander met creativiteit.

Dat ontdekken we snel, want onze school is klein.

Leren is bij ons niet saai.  Alle zaakvakken komen binnen één thema aan bod.

Binnen elk thema valt er steeds weer iets nieuws te beleven.

Onze leerlingen leren met elkaar in groepen. Dat voelt prettig en vertrouwd.

Binnen een groep accepteren en helpen de kinderen elkaar. Ze waarderen daardoor elkaars talenten. 

Dat maakt ze zelfbewust en succesvol.

Wil je je kind ook succes laten ontdekken?

Kom dan maar eens kijken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • geborgenheid
  • beleven
  • zelfbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose is dat het leerlingenaantal stabiel tussen de 80 en 90 leerlingen zal liggen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven