Johannesschool Vrije School Tiel

Priorlaan 3 4003 AP Tiel

Schoolfoto van Johannesschool Vrije School Tiel

Het team

Toelichting van de school

Op de Johannesschool werken we voortdurend aan de professionalisering van onze leerkrachten. Zo biedt de overkoepelende stichting Pallas, waaronder de Johannesschool valt, studiedagen aan en de mogelijkheid voor een lerarenbeurs. Voor recent gestarte leerkrachten is er de applicatiecursus vrijeschool onderwijs, met hierin aandacht voor de achtergronden en werkwijzen van de vrijeschool pedagogiek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien vervanging nodig is, proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van onze vaste invallers. Natuurlijk informeer ik of de duo-collega beschikbaar is. In de meeste gevallen betekent dit dat of Juf Naomi of juf Annelieke of juf Sarah de vervanging voor haar rekening neemt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het totaal aantal uren overschrijdt het werkelijk aantal uren van naar school gaan. Aangezien bepaalde onderdelen vaak gecombineerd aangeboden worden, is dit moeilijk precies te scheiden. We hoppen dat dit duidelijk overkomt. Mocht u vragen hebben, kunt u bellen met de directeur of met een van de kleuterjuffen. Maar een kort voorbeeld: Ik kan vesnters invullen, terwijl ik soep kook. Bieden worden in dezelfde tijd goed gerealiseerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens de dagelijkse periodevakken van anderhalf uur per dag is er ook aandacht voor rekenen, taal, lezen, schrijven, begrijpend lezen wereldoriëntatie en levensbeschouwing. In onze vrije school zie je een andere leercurve dan in het regulier onderwijs. Onze kinderen ontwikkelen zich in de het tweede deel van de schoolperiode sterker dan in het eerste deel waar het gaat om ontwikkeling met het regulier onderwijs. Aan het einde van de schoolloopbaan [vrije school klas 6, regulier onderwijs groep 8] zijn de uitstroomgegevens qua kwalificatie nagenoeg vergelijkbaar. Uw kind heeft echt ook veel andere zaken geleerd en ontwikkeld, die regulier onderwijs als ambities omschrijft.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zijn blij te kunnen samenwerken met een antroposofische kinderopvang als het Rozenpoortje. Het contact is goed, wat betekent dat een natuurlijke overdracht van kinderopvang naar school erg gemakkelijk en goed gaat.

Terug naar boven