Rotondaschool

Hondsroos 2 4007 TJ Tiel

Schoolfoto van Rotondaschool

In het kort

Toelichting van de school

Rotondaschool: Stralend de wereld in!

Op de Rotondaschool bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op de wereld om hen heen en bieden hen een gelukkige schooltijd.

We geven klassikaal les en werken daarnaast in instructiegroepen: een kleinere groep kinderen krijgt instructie, terwijl de grotere groep zelfstandig aan het werk is.
In de kleutergroepen is er dezelfde aanpak, hier zijn de groepen heterogeen en staat het spelend leren centraal.

De basisvaardigheden rekenen en taal staan op onze school als een huis, bij wereldoriëntatie kiezen de kinderen na de basislessen zelf hun leerdoel.

De Rotondaschool is een Kanjerschool: voor de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we de methode van de Kanjertraining.

Daarnaast leren de kinderen hun talenten ontdekken en worden ze gestimuleerd deze talenten verder te ontwikkelen. Na school bieden wij hiervoor een ruim programma aan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Vreugde en plezier
  • Ontwikkeling en groei
  • Relatie
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kleutergroepen zijn om de week (alle even weken) op woensdag vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven