Prins Willem Alexanderschool locatie West

Burg Schullstraat 1 4001 VV Tiel

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquêteresultaten worden meegenomen in het anti-pestbeleid.  Daarnaast worden zij gebruikte door de groepsleerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Enquêtes zijn een graadmeter, en soms ook momentopnames.    
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling wordt elke 2 jaar afgenomen.  Niet alle ouders geven een respons.  Daarom is oudertevredenheid ook een bespreekpunt bij oudergesprekken. 
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven