Prins Willem Alexanderschool locatie West

Burg Schullstraat 1 4001 VV Tiel

Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquêteresultaten worden meegenomen in het anti-pestbeleid.  Daarnaast worden zij gebruikte door de groepsleerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Enquêtes zijn een graadmeter, en soms ook momentopnames.    
Tevredenheid
8,5

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling wordt elke 2 jaar afgenomen.  Niet alle ouders geven een respons.  Daarom is oudertevredenheid ook een bespreekpunt bij oudergesprekken. 
Tevredenheid
8,0

Terug naar boven