Prins Willem Alexanderschool locatie West

Burg Schullstraat 1 4001 VV Tiel

Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool locatie West

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Prins Willem Alexanderschool locatie West. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Wij hechten aan een veilig en uitdagend schoolklimaat waarin ieder kind kan leren.  Goed onderwijs is onze passie.  Wij zijn sterk in visie op normen en waarden vanuit onze christelijke wortels.  Taalonderwijs is een hoofdzaak op onze school.  Respect, veelkleurigheid, ambitie om het beste te bieden voor úw kind staan steeds op de voorgrond.  Individuele aandacht en kleine klassen kenmerken de school. 

Een kennismaking en een rondleiding zeggen meer dan woorden!   Welkom op de PWA West !

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol en vernieuwend
  • Samen leren leven
  • Kansen en mogelijkheden
  • Individuele aandacht
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen 10 jaren is het leerlingenaantal van de school gedaald van 185 naar 145.   De wijk heeft te maken met vergrijzing waardoor het aantal kinderen dat geboren wordt afneemt.  Nieuwbouw vindt plaats in andere wijken van Tiel.  De laatste 3 jaar is het leerlingenaantal vrij stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school hanteert het zogenaamde '5-gelijke-dagen-model'.  Iedere dag begint om 8.25 uur en duurt tot 14.00 uur. De leerlingen blijven tussen de middag op school.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven