Basisschool De Waayer

Kornoelje 1 4007 TP Tiel

  • Schoolfoto van Basisschool De Waayer
  • Schoolfoto van Basisschool De Waayer
  • Schoolfoto van Basisschool De Waayer
  • Schoolfoto van Basisschool De Waayer
  • Schoolfoto van Basisschool De Waayer

In het kort

Toelichting van de school

"Thuis op school, thuis in de wereld".

Welkom                                                                                                                                                                                                      Via deze weg willen wij iedereen kennis laten maken met onze school en de manier waarop wij onderwijs geven.Deze informatie is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft in onze school.Wij hopen dat u op deze manier een goede indruk krijgt van de  “Waayer” aan vaardigheden die wij aan onze leerlingen mee willen geven op hun reis naar volwassenheid.Mocht u een keer langs willen komen, de koffie (thee) staat klaar.

Namens het team van Obs de Waayer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar; Iedereen is welkom.
  • Hier maken we morgen.
  • De Vreedzame school.
  • Samen leren samen leven.
  • Kansengelijkheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Preventief ipv curatief

Terug naar boven