Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus

Kinkelenburglaan 6 4003 TL Tiel

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Claus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van het leerling tevredenheidsonderzoek zijn positief. De kinderen beoordelen de lessen op school en de leerkrachten als zeer positief. 

Over het algemeen hebben de kinderen het fijn op school. We willen kinderen en de sfeer in de groep nog beter gaan volgen door het inzetten van ons nieuwe observatie instrument Zien! en aansluiten bij de behoeften van de groep. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van het onderzoek naar de oudertevredenheid beoordelen we positief. We hebben deze resultaten besproken met het team en de MR om te kijken of deze resultaten nog aanpassingen van het schoolbeleid noodzakelijk maken.

Uit dit overleg trekken wij de volgende conclusie:

Door ons onderwijs vorm te geven vanuit leerlijnen en doelen, verwachten wij meer te kunnen aansluiten bij de verschillen in niveau van kinderen. In het schooljaar 2020-2021 starten we met deze aangepaste werkwijze bij rekenen.

We zullen nog duidelijker moeten communiceren en zorgen voor een eenduidige aanpak in alle groepen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven