Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits

Hooibeestje 2 4007 HD Tiel

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Prins Maurits

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen we in de groepen 6,7 en 8 de leerlingvragenlijsten af van SCOL; de Sociale Competentie Observatielijst. Door deze vragenlijsten weten we hoe kinderen zelf denken over hun sociale competenties en weten we hoe veilig kinderen zich voelen op school

In de bijlage kunt u zien dat de kinderen van groep 6,7 en 8 aangeven dat ze zich voldoende veilig en prettig voelen op school. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven