Basisschool Eben Haezer

Abraham Beeckmanlaan 28 4691 JZ Tholen

  • Schoolfoto van Basisschool Eben Haezer
  • Schoolfoto van Basisschool Eben Haezer
  • Schoolfoto van Basisschool Eben Haezer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Eben-Haëzerschool te Tholen

De Eben-Haëzerschool is een christelijke school op gereformeerde grondslag. De grondslag voor het onderwijs op onze school is het Woord van God en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Hierop is de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen gebaseerd.

Op onze school wordt het BAS-concept gehanteerd. Dit concept zorgt ervoor dat er een voor de kinderen herkenbare structuur door de hele school aanwezig is. Dit biedt veiligheid en voorspelbaarheid.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk-Reformatorisch
  • Aandacht voor ondersteuning
  • Structuur
  • Verdieping
  • Veilig pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven