Montessorischool De Kraal

Zoekweg 1 A 4691 HT Tholen

  • Schoolfoto van Montessorischool De Kraal
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kraal
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kraal
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kraal

In het kort

Toelichting van de school

Binnen kijken in De Kraal is een verrassing. Basisonderwijs werkt er heel anders dan op andere scholen. Kinderen zijn er zelfstandig, dat hebben ze zo geleerd. Klassen zijn er niet en de juffenroepen alleen de kinderen bij elkaar die op dat moment een les van hen krijgen.

Oude en jonge kinderen zitten door elkaar heen. Sommigen zitten op de grond, kiezen een hoge of lage tafel, of ze staan liever. Als de dag begint komen ze binnen, hangen hun jas op, doen hun sloffen aan en gaan meteen aan het werk! Ze wachten niet op de juf, ze weten zelf al wat ze moeten doen. Iedereen is steeds geconcentreerd aan het werk. En… het is er heel rustig.

Biologie, aardrijkskunde of geschiedenis hebben ze niet als losse vakken, maar als één geheel en allemaal tegelijk. De juf geeft inspiratielessen en daarmee gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Elk kind leert zo hoe je het best en het leukst zelf een onderzoek kunt doen.

Werken, spelen en eten doen de kinderen samen, jong en oud. Iedereen kent elkaar en zorgt voor elkaar. Kinderen hebben veel vrijheid in de aanpak van hun werk, in de volgorde van werken en in wat ze willen leren. Ze leren hoe ze met die vrijheid om moeten gaan en hoe ze zelf regie kunnennemen over hun leerproces. Vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 8. Van het leren van de letters tot het leren omgaan met presentatietechnieken, in alles leert De Kraal het jou zelf te doen.

Leer het mij zelf te doen.” Dat is het motto van montessorionderwijs. “Op maat voor jou!” voegt De Kraal daar aan toe. Wat je bij De Kraal leert blijft je leven lang waardevol.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Veilig,uitdaging,plezier,leren
  • Samengestelde groepen
  • Open en sociaal schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven