Montessori Basisschool De Kraal

Zoekweg 1 A 4691 HT Tholen

 • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kraal
 • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kraal
 • Schoolfoto van Montessori Basisschool De Kraal

In het kort

Toelichting van de school

Montessorischool de Kraal is een neutraal bijzondere basisschool. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn de uitgangspunten van neutraal bijzonder onderwijs.

De Kraal is een school in beweging. Het is een vrolijke school, waar leerlingen en leerkrachten met plezier leren, met elkaar en van elkaar. We bieden de leerlingen die lesstof, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot  nieuwe leervragen. De visie van Maria Montessori vormt daarbij de basis. De 5 pijlers vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori zijn:

 • Zelfstandigheid vergroten en sociaal vaardig worden.
 • Een rijk ingerichte voorbereide leeromgeving aanbieden.
 • Effectieve instructie middels (groeps) lesjes.
 • Vrijheid in gebondenheid.
 • Ruimte voor iedere talent.

Leerlingen van de Kraal zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk, breed geïnteresseerd, onderzoekend en stappen vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Montessori onderwijs
 • Zelfstandigheid
 • Veilig,uitdaging,plezier,leren
 • Samengestelde groepen
 • Open en sociaal schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven