Openbare basisschool Ter Tolne

Abraham Beeckmanlaan 20 4691 JZ Tholen

Schoolfoto van Openbare basisschool Ter Tolne

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht proberen we een vervanger te vinden. Wij zullen er alles aan te doen om de leerlingen zo verantwoord mogelijk op te vangen. Hiervoor maken we gebruik van het protocol ‘vervanging bij ziekte’, dat bestaat uit de volgende vijf stappen. 

Stap 1

Via Transfercentrumonderwijs Zeeland (TCOZ) wordt er gezocht naar een beschikbare invaller. 

Stap 2

Proberen of er eventueel andere parttime leerkrachten bereid zijn om in te vallen. 

Stap 3

Als die geen vervanging kunnen verzorgen, zoeken wij naar andere oplossingen: 

- als er wel een onder-/bovenbouwvervanger beschikbaar is, intern wisselen.

- als er een LIO-stagiaire aanwezig is: de vrij geroosterde leerkracht inzetten (niet de LIO-stagiaire).  

- Is er een extra leerkracht aanwezig, met of zonder lesgevende taken, zal deze worden ingezet. Mocht dit ten kosten gaan van compenserende maatregelen voor de betreffende leerkracht, worden deze op een ander tijdstip alsnog ingezet.

- Verdelen: de groep verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).

- Inzet van directeur/of IB-er: Zij hebben in principe geen lesgevende taken. Indien het toelaatbaar is in hun agenda, kunnen zij toch (deels) ingezet worden.  

Stap 4

Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan blijft de betreffende groep thuis. Dit wordt bij het bestuur gemeld. Het is onwenselijk dat kinderen voor een langere tijd thuis zijn. Indien er voor andere dagen geen oplossing is gevonden, zal er iedere keer een andere groep thuis blijven en wordt de groepsleerkracht van de thuisblijvende groep ingezet als vervanger van de afwezige leerkracht. Voor leerlingen die geen opvang hebben, zal er binnen de school opvang geregeld worden.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school beschikt over een aantal gespecialiseerde leerkrachten.

  • rekenspecialist 
  • gedragsspecialist
  • intern begeleider

Zij vormen samen met de directeur het zorgteam. Ze coördineren en ondersteunen leerkrachten bij het bieden van een juiste begeleiding aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We besteden ook aandacht aan vaardigheden als mediawijsheid, presenteren en culturele vorming. De tijd die we hieraan besteden is opgenomen onder het vak "Overige". 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De specialisten hebben ook een lesgevende taak. Zij begeleiden leerkrachten en ouders daarom vooral na schooltijd. Mocht er een onderzoek of observatie onder schooltijd nodig zijn, dan zal er een passende oplossing gezocht worden om dit mogelijk te maken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven