Openbare basisschool Ter Tolne

Abraham Beeckmanlaan 20 4691 JZ Tholen

Schoolfoto van Openbare basisschool Ter Tolne

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs Ter Tolne.

Ter Tolne is een openbare basisschool. Het motto van het openbaar onderwijs ‘niet apart, maar samen’ en ‘Iedereen is Welkom’ heeft nog niets aan actualiteit verloren. Integendeel, juist in een maatschappij waarin het individu steeds meer aandacht opeist, zullen wij het belang van wederzijds respect en samenwerking benadrukken.

Scholen verschillen. Zij verschillen in sfeer, in resultaten en in de manier van werken. Deze schoolgids beschrijft de keuzes die wij als team van Ter Tolne gemaakt hebben, welke uitgangspunten wij hanteren en wat wij belangrijk vinden. Naast aandacht voor onderwijskundige en organisatorische zaken, willen wij ook de typische sfeer van Ter Tolne aan u duidelijk maken. De sfeer waarin wij uw kind 8 jaar lang met veel zorg willen begeleiden. Wij willen op Ter Tolne een stevige en brede basis leggen, waarop kan worden verder gebouwd in de toekomst.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • authenticiteit
  • plezier
  • optimisme
  • verantwoordelijkheid
  • ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven