Christelijke Basisschool De Til

Kerkstraat 6 9797 PD Thesinge

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Til

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt voor dat wegens ziekte of afwezigheid van een vaste leerkracht een invaller moet worden gezocht. In eerste instantie proberen we een bekend gezicht aan te trekken, bijvoorbeeld de duo partner van de zieke leerkracht of een vaste invaller uit de invalpool van de vereniging. Lukt dit niet, dan melden wij de vervanging bij bemiddelingsbureau Slim. Lukt het ook dan niet om vervanging te krijgen, dan proberen we het probleem intern op te lossen. Dat kan betekenen, dat de kinderen verdeeld worden over de andere groepen of, in het uiterste geval, dat we u vragen de kinderen thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Elke groep heeft zijn eigen accenten op leerinhouden en vakgebieden. Bij de kleuters zijn de leerlingen dagelijks bezig met voorbereidende reken- en taalactiviteiten en het aanleren van sociale vaardigheden. Bij de kleuters wordt het zelfstandig werken en de zelfredzaamheid gestimuleerd en ontwikkeld. Dit alles binnen een thematische context waarin het spel van de kinderen belangrijk is. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen gaan per schooljaar heel wat uren naar school. Er is een wettelijk vastgesteld minimum aantal uren dat leerlingen naar school moeten. CBS De Til voldoet aan de eisen die gesteld zijn.   

De onderwijstijd wordt verdeeld over de verschillende vakgebieden, waarbij Nederlandse taal en rekenen tenminste de helft van de onderwijstijd beslaan. Over het aanbod binnen de verschillende vakgebieden en de gebruikte methoden en methodieken kunt u in de schoolgids uitgebreide informatie vinden. 

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het is onze ambitie om, als het even kan in het belang van de leerling en de andere leerlingen en met passende ondersteuning, alle kinderen een plaats te bieden bij ons op school.

Terug naar boven