De Zaaier

Bleriotstraat 3 7395 ML Teuge

  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 7 en 8 geven de school gemiddeld een 8,1 (zie de laatste vraag uit het onderzoek)

Deze vragenlijst wordt afgenomen naast de KIVA vragenlijst behorend bij onze methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De uitkomsten van die vragenlijst i.c.m. met de vragenlijst uit Vensters zorgen ervoor dat we met kinderen het gesprek kunnen voeren over het gevoel van veiligheid en de wijze waarop we met elkaar zorgen dat we een fijne groep vormen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op de Zaaier vinden we de feedback van ouders erg belangrijk! Deze feedback halen we enerzijds uit de tevredenheidspeilingen en anderzijds uit de gesprekken die we voeren. We willen ons blijven ontwikkelen als school op, onder andere,  het gebied van communicatie en het aansluiten op de behoeftes van kinderen.

We zijn trots dat de huidige ouders van onze school, ons gemiddeld een 8 geven!

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven