De Zaaier

Bleriotstraat 3 7395 ML Teuge

  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

De Zaaier is een open christelijke basisschool waar vertrouwen in eigen kunnen en verbinding met de omgeving en elkaar centraal staat. Wij geven doelgericht onderwijs gericht op de kernvakken taal en rekenen. Onze leerkrachten en ondersteuners werken dagelijks vol passie en plezier aan de een passend lesaanbod met diversiteit aan activiteiten en een goede sfeer met waardering en erkenning voor ieder kind. 

Ons motto is: leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen. 

Kom gerust een kijkje nemen en/of maak een telefonische afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Persoonlijke aandacht
  • Vertrouwen
  • Opbrengst gericht werken
  • School in de natuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Zaaier zitten kinderen vanuit het dorp Teuge en de gebieden rondom Teuge, waaronder de rand van Apeldoorn Als dorpsschool hebben we niet de ambitie om een grote school te worden en koesteren we de kleinschaligheid. Dit betekent dat we een beperkt aantal plekken per groep hebben. Per leerjaar kunnen we maximaal 15 kinderen plaatsen, tenzij de combigroep ernaast minder kinderen heeft.  Kinderen uit Teuge en broertjes/zusjes hebben voorrang bij de plaatsing. De voorrang geldt tot 9 maanden voordat uw kind 4 wordt, dus wij adviseren u om tijdig aan te melden. Het volledige aannamebeleid kunt u opvragen bij de directeur.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse opvang (VSO) en de naschoolse opvang (BSO) wordt schooljaar 2023-2024 verzorgd door kinderopvang Partou. Zij verzorgen de opvang binnen de school.  

Voorschoolse opvang - VSO De voorschoolse opvang wordt bij voldoende vraag aangeboden op alle dagen van 7.30 uur tot 8.30 uur. Om 8.20 gaan de kinderen naar de klas.  

Naschoolse opvang – BSO De buitenschoolse opvang wordt aangeboden op alle schooldagen en studiedagen. De vakantieopvang zal op een andere locatie plaatsvinden, in Twello. In principe vindt de opvang plaats op school. Wanneer het aantal kinderen minimaal is, bestaat de mogelijkheid dat er wordt uitgeweken naar een andere locatie in Twello. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gebracht door Partou.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven