De Zaaier

Bleriotstraat 3 7395 ML Teuge

  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier
  • Schoolfoto van De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Zaaier

cbs De Zaaier is een open, moderne en christelijke basisschool waar een prettige en veilige omgeving voor de kinderen centraal staat.

Het kind wordt gestimuleerd zo veel mogelijk te leren en zich zo maximaal mogelijk te ontplooien. Hierbij krijgen ze persoonlijke aandacht en begeleiding van onze leerkrachten.

Met een horizontaal lessysteem en de kleinschalige opzet van de school wordt gezorgd voor persoonlijke aandacht voor het kind, maar ook een rustige en natuurlijke leeromgeving.

Kom gerust een kijkje nemen en/of maak een telefonische afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Persoonlijke aandacht
  • School in de natuur
  • Opbrengst gericht werken
  • Eigenaarschap bij kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Praktisch alle kinderen uit het dorp bezoeken onze school.

Onze school ligt dichtbij (3 min. met de auto)de nieuwbouwwijken uit Apeldoorn.

Veel leerlingen uit Osseveld - Woudhuis en Zuidbroek bezoeken onze landelijk gelegen kleinschalige school.

De school bewaakt het karakter van een dorpsschool.

Heeft belangstelling voor onze school?

Voordat u uw kinderen aan ons toevertrouwt mag u uiteraard even rondkijken.

U kunt er ook voor kiezen om uw kind een aantal dagen/dagdelen mee te laten draaien.

Mijn kind zit momenteel op een andere school...

Het kan zijn dat u momenteel niet tevreden bent over de zorg die uw huidige school biedt of misschien is er een andere reden waarom u op zoek bent naar een andere school. Het staat u vrij om informatie in te winnen over onze werkwijze. We zijn ook van harte bereid met u in gesprek te gaan over onze mogelijkheden. Wij hopen dat u dit in openheid met uw huidige school kunt doen, maar hebben er begrip voor als er situaties zijn waarin dat wat lastig ligt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

cbs De Zaaier biedt de mogelijkheiden voor een dagarrangement in de vorm van VSO, TSO en BSO.

(VSO) wordt door de school zelf verzorgd. Het overblijven (TSO) wordt op school door ouders verzorgd. Voor de naschoolse opvang (BSO) heeft de school een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ut Trepke. (VSO)De voorschoolse opvang wordt aangeboden op alle dagen. Maandag tot en met vrijdag vanaf 07.30 uur tot 8.20 uur. Aansluitend gaan de kinderen naar het schoolplein (groep 3 t/m 8) en de kleinsten (groep 1/2) worden naar de klas gebracht. De kosten zijn 2,50 euro per keer per leerling.

Overblijven (TSO)Voor de kinderen waar tussen de middag geen opvang mogelijkheden zijn, is het mogelijk om op school een meegebrachte boterham op te eten. Dit gebeurt gezamenlijk onder begeleiding van minimaal twee TSO-ouders. Deze hebben een pedagogische cursus en kinder-EHBO gevolgd.

(BSO)De buitenschoolse opvang wordt aangeboden op alle dagen. Op school is een informatiebrochure beschikbaar en u kunt ook kijken op www.ut-trepke.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven