Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge

Zandenallee 18 7395 PC Teuge

  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de Cito-toetsen afgenomen. Vervolgens worden deze toetsen geanalyseerd met behulp van normen die wij binnen onze school hebben vastgesteld. Indien nodig wordt er een vervolgactie ondernomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school hebben wij een relatief grote uitstroom naar Havo/VWO. De normen van die wij gesteld hebben voor onze LOVS-toetsen zijn gerelateerd aan deze uitstroom. Per toets willen wij in principe 30% van de leerlingen in niveau I, 80% in niveau I-III, 95 % in niveau I-IV en 100% in niveau I-V.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale opbrengsten zijn voor onze school belangrijk. Wij zijn vanuit onze identiteit gedreven om de kinderen te vormen tot verantwoorde personen die leven vanuit een relatie met God en in relatie met hun naasten. Het aanbieden van sociale vaardigheden, maar ook zaken als het ontwikkelen van normen en waarden spelen hierin een grote rol. Wij vinden het als school belangrijk deze sociale opbrengsten even belangrijk te vinden als de cognitieve opbrengsten. Kinderen zullen in de maatschappij pas goed kunnen functioneren als ze naast kennis bagage ook evenwichtige en verantwoorde personen zijn geworden. Wij zien daarin als school een taak, om samen met ouders vorm te geven. Kwaliteiten die we belangrijk vinden zijn: -Sociaal autonoom; -Sociaal flexibel; -Sociaal initiatief; -Impulsbeheersing; -Inlevingsvermogen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • identiteit
  • ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven