Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge

Zandenallee 18 7395 PC Teuge

  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer locatie Teuge

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We zetten zoveel mogelijk onze eigen pool van invallers in. Daarnaast zijn we aangesloten bij ECM-dialoog die een vervangerspool heeft. Eventueel verschuiven we intern inzetbare leerkrachten die betreffende dag aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen worden leerlingen in andere groepen verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school maakt deel uit van het Landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba. Gezamenlijk wordt inhoud gegeven aan de vormgeving van de leerlingondersteuning  bij dit verband aangesloten scholen. Doel is het opzetten en onderhouden van een dekkend onderwijsondersteuningsstructuur voor de participerende scholen (en peuterspeelzalen) binnen de regio Noordoost van Berséba. Dit sluitend netwerk van ondersteuning geeft gestalte aan de zorgplicht en voorkomt dat er een kind tussen wal en schip valt. Centraal staat daarin de ondersteuningsbehoefte van het kind. De inhoud van deze zorgstructuur wordt bepaald door een wettelijk kader, zoals aangegeven middels wet, inspectie en het zgn. ‘referentiekader’.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen onze school hebben we een peuterspeelzaal: 'de Blokkentoren': www.deblokkentoren.nl

Terug naar boven