Kbs Helder Camara

Zuringveld 1 4847 KS Teteringen

  • vooraanzicht vanaf het Zuringveld
  • De school heeft in samenwerking met Bibliotheek Breda een echte bibliotheek in de school.
  • Op school stimuleren we het samenwerken tussen kinderen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn als school tevreden over de uitslag van het tevredenheidsonderzoek, onze ouders geven onze school een 7,7.

Uiteraard zien we nog punten ter verbetering en willen we als school graag in ontwikkeling blijven. We richten ons op het versterken van de communicatie met ouders door meer te laten zien wat we binnen de school doen en de ouders nog meer mee te nemen in de onderwijsontwikkelingen. Het vernieuwde communicatiesysteem levert daar een bijdrage in. 

We geven de ouders graag een inkijk in onze school zodat ze op de hoogte zijn van onze manier van differentiëren en werken op niveau.

We hebben zicht op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen op meer- en hoogbegaafdheid en sociaal-emotioneel niveau. Dit maakt dat we oog hebben voor het welbevinden van onze leerlingen en zij vanuit een veilig klimaat kunnen komen tot leren.  

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven