Kbs Helder Camara

Zuringveld 1 4847 KS Teteringen

  • vooraanzicht vanaf het Zuringveld
  • De school heeft in samenwerking met Bibliotheek Breda een echte bibliotheek in de school.
  • Op school stimuleren we het samenwerken tussen kinderen.

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie. 

Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.  Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1/2 zijn als combinatiegroep geformeerd. Dit omdat leerlingen instromen zodra ze 4 jaar worden.

Momenteel zijn er geen andere combinatie groepen in de school. Mocht het vanwege een daling van leerlingaantallen nodig zijn dan kan school ervoor kiezen een combinatiegroep te starten.

Daarnaast plaatsen wij nieuwe leerlingen op basis van leeftijd, geslacht en eventuele onderwijsbehoeften. Daar waar er 'meerlingen' op school instromen plaatsen we die in overleg met ouders samen of apart van elkaar.

Mocht een leerling moeten doubleren volgens school dan volgt daar een gesprek over met ouders, leerkracht en intern begeleider. School heeft hierin het eindoordeel. 

Daar waar we groepen mengen volgen we een door de MR goedgekeurd beleid. Ook hierin is de indeling bindend na laatste oordeel van de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen de schooltijden van Kbs Helder Camara gaan wijzigen. Groep 3/4 zal vanaf dit schooljaar ook op vrijdagmiddag naar school gaan en daardoor uitbreiding van onderwijstijd krijgen. De groepen 1 en 2 hebben jaarlijks ongeveer 900 lesuren. De groepen 3 tot en met 8 krijgen door de verandering in schooltijden gedurende 4 schooljaren 980 lesuren. Op deze manier komen we voor alle groepen tot de norm van 7520 die door de inspectie is gesteld.   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden extra ondersteuning voor leerlingen met taalachterstand. Tevens hebben we een aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Meer- en hoogbegaafdheid

We hebben op Kbs Helder Camara de visie dat alle leerlingen, inclusief de meer- en hoogbegaafden een plek hebben waar ze zich thuis voelen en lekker in hun vel zitten. We willen dat ze een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren en werken aan hun executieve functies, waarbij altijd aandacht is voor het zijnsluik. Waar mogelijk binnen de klas. De school beschikt over leraren met kennis en expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Minervagroep

Er is op Kbs Helder Camara ook een Minervagroep voor leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 aanwezig. Hiermee bundelen we de gezamenlijke krachten en versterken het gemeenschappelijk belang, namelijk het geven van passend onderwijs aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast vergroten we op deze manier de mogelijkheid voor deze groep leerlingen om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. De kleuters en de leerlingen uit groep 3 hebben waar nodig toegang tot individuele- of groepscoaching. Zo is ons aanbod beschikbaar voor alle leerjaren. 

Atlasklas

Op onze school geloven we in de kracht van samen leren en groeien. Op elke school zijn er leerlingen die anders leren, die moeite hebben met concentreren of die het juist spannend vinden om sociale contacten aan te gaan.

We hebben op Kbs Helder Camara de visie dat alle leerlingen een plek hebben waar ze zich thuis voelen en lekker in hun vel zitten. Daarom hebben we de Atlasklas opgericht voor leerlingen in groep 5 t/m 8 die een extra aanbod kunnen gebruiken op het gebied van veerkracht en welbevinden, hun zelfvertrouwen mogen vergroten en/of ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van omgaan met anderen.

Daarnaast helpen we leerlingen met de ontwikkeling van de executieve functies. Op deze manier leren leerlingen van het gedrag van de ander, ze bekrachtigen elkaar en er wordt zo echt gewerkt aan o.a. concentratie, samenwerken en communicatieve vaardigheden. Leerlingen versterken elkaar en komen samen tot ontwikkeling.

De Atlasklas is niet alleen toegankelijk voor leerlingen van Kbs Helder Camara, ook leerlingen van andere scholen binnen de werkeenheid zijn welkom.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. 

Onze school is gehuisvest in dezelfde MFA (multifunctionele accommodatie) als één van de partners, te weten Kober Kinderopvang, die zorg draagt voor kinderopvang. Samen bieden we een doorlopende leerlijn Engels aan.

Daar waar kinderen naar onze school komen die daarvoor op een kinderdagverblijf hebben gezeten vindt er een 'warme' overdracht plaats. Met instemming van ouders wordt er een gesprek gevoerd tussen de kinderopvang en onze kleuterbouwcoördinator. Zo stemmen we af op de behoefte van uw kind(eren).

Terug naar boven